top of page

Tango show

Public·8 members

Contoh Karangan Sebab Sebab Permainan Tradisional Semakin Dilupakanl


Contoh Karangan Sebab Sebab Permainan Tradisional Semakin Dilupakan
Permainan tradisional adalah warisan budaya yang mencerminkan sejarah, nilai, dan identiti masyarakat Malaysia. Namun, permainan tradisional semakin dilupakan oleh generasi muda yang lebih tertarik dengan permainan moden seperti video game, internet, dan telefon pintar. Apakah sebab-sebab permainan tradisional semakin dilupakan? Berikut adalah beberapa sebab yang boleh dikemukakan:


Download: https://t.co/Zlu4LLEqGh  • Kurangnya ruang dan masa untuk bermain. Permainan tradisional biasanya memerlukan ruang terbuka yang luas dan masa yang panjang untuk bermain. Namun, dengan pembangunan bandar yang pesat, ruang terbuka semakin berkurangan dan digantikan dengan bangunan tinggi, jalan raya, dan kawasan komersial. Selain itu, generasi muda juga menghadapi tekanan akademik dan sosial yang tinggi, sehingga tidak mempunyai masa lapang untuk bermain permainan tradisional.  • Kurangnya minat dan penghargaan terhadap permainan tradisional. Permainan tradisional sering dianggap sebagai permainan lama, ketinggalan zaman, dan membosankan oleh generasi muda yang lebih suka permainan moden yang menarik, interaktif, dan canggih. Permainan tradisional juga kurang mendapat penghargaan dan sokongan dari masyarakat, kerajaan, dan media. Tidak banyak usaha yang dilakukan untuk mempromosikan, memelihara, dan menghidupkan semula permainan tradisional sebagai sebahagian daripada kebudayaan Malaysia.