top of page

Tango show

Public·8 members

Contoh Karangan Sebab Sebab Permainan Tradisional Semakin Dilupakanl


Contoh Karangan Sebab Sebab Permainan Tradisional Semakin Dilupakan
Permainan tradisional adalah warisan budaya yang mencerminkan sejarah, nilai, dan identiti masyarakat Malaysia. Namun, permainan tradisional semakin dilupakan oleh generasi muda yang lebih tertarik dengan permainan moden seperti video game, internet, dan telefon pintar. Apakah sebab-sebab permainan tradisional semakin dilupakan? Berikut adalah beberapa sebab yang boleh dikemukakan:


Download: https://t.co/Zlu4LLEqGh  • Kurangnya ruang dan masa untuk bermain. Permainan tradisional biasanya memerlukan ruang terbuka yang luas dan masa yang panjang untuk bermain. Namun, dengan pembangunan bandar yang pesat, ruang terbuka semakin berkurangan dan digantikan dengan bangunan tinggi, jalan raya, dan kawasan komersial. Selain itu, generasi muda juga menghadapi tekanan akademik dan sosial yang tinggi, sehingga tidak mempunyai masa lapang untuk bermain permainan tradisional.  • Kurangnya minat dan penghargaan terhadap permainan tradisional. Permainan tradisional sering dianggap sebagai permainan lama, ketinggalan zaman, dan membosankan oleh generasi muda yang lebih suka permainan moden yang menarik, interaktif, dan canggih. Permainan tradisional juga kurang mendapat penghargaan dan sokongan dari masyarakat, kerajaan, dan media. Tidak banyak usaha yang dilakukan untuk mempromosikan, memelihara, dan menghidupkan semula permainan tradisional sebagai sebahagian daripada kebudayaan Malaysia.  • Kurangnya pengetahuan dan kemahiran untuk bermain permainan tradisional. Permainan tradisional biasanya diajar dan dipelajari dari generasi ke generasi melalui pengalaman dan interaksi sosial. Namun, dengan pemisahan fizikal dan sosial antara generasi muda dan tua akibat migrasi bandar, urbanisasi, dan globalisasi, pengetahuan dan kemahiran untuk bermain permainan tradisional semakin hilang. Generasi muda tidak lagi belajar atau bermain permainan tradisional dengan ahli keluarga atau rakan-rakan mereka.
Kesimpulannya, permainan tradisional semakin dilupakan kerana kurangnya ruang dan masa untuk bermain, kurangnya minat dan penghargaan terhadap permainan tradisional, dan kurangnya pengetahuan dan kemahiran untuk bermain permainan tradisional. Ini adalah satu perkara yang menyedihkan kerana permainan tradisional adalah sebahagian daripada identiti budaya Malaysia yang patut dihargai dan dikekalkan. Oleh itu, kita semua perlu bersama-sama menjaga warisan budaya kita dengan mengenali, menghormati, dan memainkan permainan tradisional Malaysia.


About

¡Te damos la bienvenida al grupo! Puedes conectarte con otro...
bottom of page